Categorii
Asociatii de Tineret Botosani

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani

    Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani este persoană juridică de utilitate publică,  neguvernamentală, nepolitică şi autonomă , de drept privat fără scop lucrativ şi are ca principal scop elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe și activități specifice  pentru instruirea, educarea şi formarea tinerilor. În vederea realizării scopului propus, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani are ca domeniu principal de activitate administrarea patrimoniului deținut, în vederea asigurării cadrului necesar desfăşurării de activităţi de tineret proprii şi susţinerii unor activităţi de tineret ale tinerilor şi organizaţiilor neguvernamentale de/pentru tineret din judeţul Botoşani.

Obiective

    Obiectivele principale ale Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Botoşani sunt:

 1. a)să acționeze pentru dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel central și local, inclusiv prin demersuri pentru îmbunătățirea cadrului normativ cu incidenţă asupra tinerilor;
 2. b)să desfășoare programe, proiecte și acțiuni vizând tinerii și să susțină acțiunile vizând tinerii ale asociaşiilor de / pentru tineret membre, în limita resurselor disponibile;
 3. c)să acționeze pentru dezvoltarea sistemului de lucru cu tinerii, cu precădere în cadrul centrelor pentru tineret organizate în centrele de tineret deținute de asociaţiile pentru tineret membre;
 4. d)să acționeze pentru participarea activă a asociaţiilor pentru tineret membre la activitatea de tineret la nivelul la care acestea activează;
 5. e)să acționeze pentru reprezentarea intereselor comune ale asociaţiilor pentru tineret membre la nivel judeţean în ceea ce privește activitatea de tineret în raport cu autorităţile și instituțiile publice și alte structuri cu atribuţii în acest domeniu.

Activitate

La nivel judeţean majoritatea programelor, proiectelor și acțiunilor vizând tinerii ale Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Botoşani sunt desfășurate prin intermediul asociaţiilor de / pentru tineret membre( Organizaţia Tineretului Liber, Asociaţia ,,Prometeu”, Asociaţia  ,,Carpates”, Asociaţia ,,Arlechin”, Asociaţia ,,EduSan”, Centrul Judeţean de Voluntariat Botoşani ) care desfășoară activități în toate domeniile de interes în rândul tinerilor, cum ar fi:

cursuri de educație permanentă, activităţi şi acţiuni de voluntariat, calificare-recalificare și orientare profesională, cursuri de dans (modern, popular sau clasic) și canto, cursuri de manechine și fotomodele, cursuri sportive (karate, fotbal, tenis , judo etc.), festivaluri și spectacole de muzică de toate genurile, expoziții de artă și știință, precum și conferințe și seminarii de tineret, târguri de forță de muncă pentru tineri și studenți, schimburi de experiență, programe de educație pentru tinerii defavorizați ș.a.

La nivel național, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani  în calitate de membru fondator al Convenției Naționale a Fundațiilor pentru Tineret a participat la elaborarea diferitelor programe și acțiuni adresate tinerilor, cele mai importante realizate  în parteneriat cu Consiliul Tineretului din România, după cum urmează:

 1. „Un deceniu de politici pentru tineret în România”, Izvoru Mureşului, 20.12-23.12.2001 – masă rotundă privind evoluția politicilor pentru tineret în România după Revoluția din Decembrie 1989. Finanțator: Ministerul Tineretului și Sportului
 2. „Evaluarea resurselor în domeniul tineretului”, aprilie-decembrie 2002 – studiu național privind stadiul resurselor implicate în domeniul tineretului. Finanțator: Ministerul Tineretului și Sportului.
 3. „Tineretul Român în Pericol”, Palatul Parlamentului, 04.02.2003 – masă rotundă privind inițiativele guvernamentale în ceea ce privește politicile pentru tineret. Finanțator: resurse proprii.
 4. „Aspecte ale politicilor publice pentru tineret în România în contextul politicilor europene în domeniu”, Parlamentul României, 7 aprilie 2004 – masă rotundă privind politicile pentru tineret din România în contextul celor la nivel european. Finanțator: Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor.
 5. „Festivalul Mondial al Tineretului”Barcelona, august 2004 – deplasarea delegației reprezentanților Consiliului Tineretului din România la Festivalul Mondial al Tineretului. Finanțator: Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor.
 6. „Relația guvernamental-neguvernamental în politicile europene pentru tineret”, Ecran Club București, 05.11.2004 – dezbatere privind relația între autoritățile publice și sectorul neguvernamental de tineret în ceea ce privește politicile pentru tineret la nivel central și local. Finanțator: resurse proprii.
 7. „Europa ta – Viitorul tău”, ianuarie-iulie 2007 – dezbatere națională privind rolul politicilor pentru tineret la nivel european, cu accent pe trei teme: tineretul și educația, modelul economic și social, democrația și societatea civilă. Finanțatori și parteneri: Autoritatea Națională pentru Tineret, Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor, Biroul Parlamentului European în România.
 8. „Vreau sa ma formez”, februarie-iulie 2007 – o serie de traininguri adresate liderilor ONGT pe tematicile scriere de proiecte, management organizațional, managementul voluntarilor, lobby&advocacy. Finanțator: Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor. Partener: Autoritatea Națională pentru Tineret.
 9. „EU-RO Caravana”, septembrie-decembrie 2007 – campanie de informare și mobilizare a tinerilor cu privire la rolul Parlamentului European, instituțiilor Uniunii Europene și rolul reprezentanților români în Parlamenul European. Finanțatori și parteneri: Autoritatea Națională pentru Tineret, Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor, Biroul Parlamentului European în România.
 10. „Mesajul tău pentru Europa”, iulie-decembrie 2008 – campanie de consultări regionale ale tinerilor din România cu privire la politicile pentru tineret existente la nivel european și stabilirea priorităților pentru viitoarele strategii vizând tineretul. Finanțator: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale prin Programul Tineret în Acțiune. Partener: Forumul European al Tineretului.
 11. „EU Cetățean”, mai-iunie 2009 – campanie de informare și mobilizare a tinerilor cu privire la rolul Parlamentului European, instituțiilor Uniunii Europene și rolul reprezentanților români în Parlamenul European. Finanțator: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale prin Programul Tineret în Acțiune. Parteneri: Autoritatea Națională pentru Tineret, Biroul Parlamentului European în România.
 12. „Think free, go smoke free!”, iunie – august 2010 – campanie națională privind promovarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor, în cadrul campaniei Comisiei Europene „HELP-For a Life without tobacco”. Finanțator și partener: Forumul European al Tineretului.
 13. „Implicare pentru Dezvoltare”, septembrie-noiembrie 2010 – campanie națională de consultări cu tinerii, desfășurată la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare și care a vizat implicarea directă a tinerilor în procesul de dialog democratic la nivel local/regional. Printre temele abordate se numără: incluziunea socială a tinerilor, voluntariat, educația non-fomală, angajabilitatea tinerilor etc. Rezultatele au fost folosite pentru influențarea politicilor publice la nivel local. Finanțator și partener: Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

 

În ceea ce privește proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani  în calitate de membru al Convenției Naționale a Fundațiilor pentru Tineret a participat la implementarea următoarelor:

 

 1. „Construcția instituției „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate”, noiembrie 2009 – octombrie 2012, număr de identificare contract POSDRU/4/1.4/S/5, ID proiect 2222 – solicitant Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret și SC Schultz Consulting SRL, implementat în toate cele 8 regiuni de dezvoltare din România.

Obiectiv general: creşterea competitivităţii sistemului de resurse umane din domeniul tineretului.

Obiective specifice:

 1. a) creşterea competențelor în domeniul tineretului a 560 de reprezentanţi ai autorităţilor publice;
 2. b) creşterea competențelor în domeniul tineretului a 560 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de/pentru tineret.

 

2.Participarea la numeroase conferințe, mese rotunde, seminarii, dezbateri publice și a organizat de-a lungul timpului numeroase seminarii, conferințe și mese rotunde pe problematica tineretului.

 1. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani în calitate de membru al Convenției Naționale a Fundațiilor pentru Tinereta participat la elaborarea Planului Național de Acțiune pentru Tineret în România în anul 2001, precum și la dezbaterea și adoptarea următoarelor legi:

Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret, Legea nr. 425/2004 privind instituirea Zilei Naționale a Tineretului, Legea Tinerilor nr. 350/2006, Legea nr. 351/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri. Totodată a contribuit activ la îmbunătățirea Metodologiei de finanțare a programelor de tineret de către autoritatea administrației publice centrale cu atribuții privind politicile pentru tineret.

 

Afiliere

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani  este membru cu drepturi depline al  Convenției Naționale a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT) şi al Consiliului Tineretului din România (CTR), principala platformă de reprezentare de interes național reunind majoritatea organizațiilor neguvernamentale de tineret de nivel național, organizații neguvernamentale de tineret afiliate internațional și fundații județene pentru tineret/organizații neguvernamentale de tineret nivel județean. CTR este membru al Forumului Tineretului European, cu sediul la Bruxelles, platformă de reprezentare a tineretului la nivel european, principal partener de dialog al Comisiei Europene și Consiliului Europei în elaborarea politicilor pentru tineret la nivel european.

 

Contact

Sediu social: Bulevardul Mihai Eminescu, Nr.48, Botoşani

Tel./Fax: 0231584107

E-mail: fjtbotosani@gmail.com

Blog: fjtbotosani.wordpress.com

 

De asociatiibtro

Asociatii &Fundatii Botosani - asociatiibotosani@yahoo.com

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s